SPORTS NUTRITION-Föreläsning för ungdomar

2020-10-04

Kosten är för varje elitidrottare en av de största utmaningarna. För lite eller fel ”bränsle” resulterar i skador och dålig prestation.
Ännu mer utmanande är det för våra ungdomar som tränar regelbundet. Kroppen är i uppbyggnadsfasen och bra mat med riktig timing är nyckeln till att orka i skolan och på träningen.

SBBK satsar på ett utbildningsblock med 3 föreläsningar för att öka kunskapen inom kost och näringslära.

Är även Ni intresserade kontakta mig.