KOSTFÖRELÄSNING för SSBKs ungdomar

2023-03-17

Så mycket värt att tidigt informera om viktiga pusselbitar och kostens stora betydelse för idrottare.

Tack SBBK att ni satsar! 👏👏👏